نوشته‌های با برچسب ‘فیزیولوژی ساس تخت خواب’

فیزیولوژی ساس تخت خواب

بدون نظر

ساس های تخت خواب (راسته همیمترا: خانواده سیمسیده) دو گونه ساس تخت خواب وجود دارد که هر دو عموما از انسان تغذیه می کنند. سیمکس لکتولاریوس (cimex Lectularius) که انتشار وسیعی دارد و سیمکس همیپتروس (C. hemipterus=C.rotundatus ) که معمولا به ساس مناطق حاره  معروف است و عمدتا در مناطق گرمسیری دنیای قدیم و جدید […]