نوشته‌های با برچسب ‘سوسک آشپزخانه’

سمپاشی رستوران

بدون نظر

سمپاشی رستوران جهت مشاهده اقدامات کنترل سوسک ریز در رستوران به فایل تصویری فلش زیر دقت فرمایید: همانطور که از توضیحات تصاویر فایل سمپاشی رستوران جهت سوسک ریز مشخص است جهت ریشه کنی این حشره باید به موارد ذیل توجه کرد: بهسازی محیط ˜ سوسک های ریز رستوران برای ادامه زندگی به 4 فاکتور حیاتی: گرما، […]