بایگانی برای دسته "دسته‌بندی نشده"

دگردیسی ساس تخت خواب

بدون نظررفتار شناسی ساس تخت خواب

بدون نظرقطعات دهانی حشرات

بدون نظرخون خواری در حشرات

بدون نظرحشرات

بدون نظر

حشره ها یا حشرات، رده‌ای از بی‌مهره‌گان هستند که بزرگ‌ترین گروه را در بین گروه بندپایان به خود اختصاص می‌دهند بندپایان حیواناتی هستند که دارای یک اسکلت خارجی بوده و اعضای آنها به هم پیوسته می‌باشند وجه تمایز حشرات از دیگر بندپایان این است که آنها شش پا دارند و بیشتر آنها دارای بال هستندبدن […]
فیزیولوژی ساس تخت خواب

بدون نظر

ساس های تخت خواب (راسته همیمترا: خانواده سیمسیده) دو گونه ساس تخت خواب وجود دارد که هر دو عموما از انسان تغذیه می کنند. سیمکس لکتولاریوس (cimex Lectularius) که انتشار وسیعی دارد و سیمکس همیپتروس (C. hemipterus=C.rotundatus ) که معمولا به ساس مناطق حاره  معروف است و عمدتا در مناطق گرمسیری دنیای قدیم و جدید […]