بایگانی برای می, 2015

دگردیسی ساس تخت خواب

بدون نظررفتار شناسی ساس تخت خواب

بدون نظرقطعات دهانی حشرات

بدون نظرخون خواری در حشرات

بدون نظرحشرات

بدون نظر

حشره ها یا حشرات، رده‌ای از بی‌مهره‌گان هستند که بزرگ‌ترین گروه را در بین گروه بندپایان به خود اختصاص می‌دهند بندپایان حیواناتی هستند که دارای یک اسکلت خارجی بوده و اعضای آنها به هم پیوسته می‌باشند وجه تمایز حشرات از دیگر بندپایان این است که آنها شش پا دارند و بیشتر آنها دارای بال هستندبدن […]
فیزیولوژی ساس تخت خواب

بدون نظر

ساس های تخت خواب (راسته همیمترا: خانواده سیمسیده) دو گونه ساس تخت خواب وجود دارد که هر دو عموما از انسان تغذیه می کنند. سیمکس لکتولاریوس (cimex Lectularius) که انتشار وسیعی دارد و سیمکس همیپتروس (C. hemipterus=C.rotundatus ) که معمولا به ساس مناطق حاره  معروف است و عمدتا در مناطق گرمسیری دنیای قدیم و جدید […]