فیزیولوژی ساس تخت خواب

Bed_Bugsساس های تخت خواب
(راسته همیمترا: خانواده سیمسیده)

دو گونه ساس تخت خواب وجود دارد که هر دو عموما از انسان تغذیه می کنند. سیمکس لکتولاریوس (cimex Lectularius) که انتشار وسیعی دارد و سیمکس همیپتروس (C. hemipterus=C.rotundatus ) که معمولا به ساس مناطق حاره  معروف است و عمدتا در مناطق گرمسیری دنیای قدیم و جدید یافت می شود ولی دی مناطق معتدله هم وجود دارد.

 bed bug ساس های تخت خواب
(راسته همیمترا: خانواده سیمسیده)
دو گونه ساس تخت خواب وجود دارد که هر دو عموما از انسان تغذیه می کنند. سیمکس لکتولاریوس (cimex Lectularius) که انتشار وسیعی دارد و سیمکس همیپتروس (C. hemipterus=C.rotundatus ) که معمولا به ساس مناطق حاره  معروف است و عمدتا در مناطق گرمسیری دنیای قدیم و جدید یافت می شود ولی دی مناطق معتدله هم وجود دارد.

شکل خارجی -فیزیولوژی ساس تخت خواب (سیمکس لکتولاریوس)

بالغ ها حشراتی بیضی شکل و بدون بال هستند، که در سطح پشتی شکمی پهن می باشند. طول آنها حدود 4-5 میلیمتر می باشد و وقتی خون نخوره باشند زرد یا قهوه ای آجری هستند و بعد از خون خواری به طور مشخص تیره تر شده و به رنگ قهوه ای قرمز در می آیند. سر در ساس تخت خواب کوتاه و عریض است، و یک جفت چشم مشخص دارد، یک جفت شاخت چهار بندی و یک خرطوم که سه بندی و استوانه ای شکل است در جلو سر قرار دارد، خرطوم معمولا در امتداد سطح شکمی، سر و پروتوراکس چسبیده به آنها نگاه داشته می شود.

سر تا حد زیادی در شکل متفاوت است، فک  ثابت است،  با توجه به نوع  سر می توانیم آنها را طبثه بندی کنیم و منبر درزه دار و یا منقار (شکل 1 و 2، IV B، C..) با شیار عمیق در چهره قدامی آن؛ این عضو است توسط جفت دوم فک بالا تشکیل و  “لب پایین” جهت گاز گرفتن تغییر شکل داده. در شیار از دو جفت از منبر بلند و باریک piercers-اغلب در نوک کار و به وپیش خاردار.   palps ذره در گونه های مختلف ساس ها شرح داده شده است، اما در ماهیت واقعی این سازه تردید است. در مقابل منبر و piercers نهفته است labrum انعطاف پذیر اشاره کرد و در پایه آن هیپوفارنکس کوچک (شکل 2، IV. د) متشکل از فرآیندهای مخروطی زوج که دروغ پشتی به “سرنگ” از غدد بزاقی. این ارگان دوم تزریق یک ترشح به گیاه یا حیوانی 259 بافت که از آن حشره به مکد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.