استاندارد EPA در خصوص آفت کش های ساس تختخواب

همه آفت کش ها باید توسط EPA، قبل از اینکه فروخته شود و مورد استفاده در ایالات متحده قرار بگیرد تایید گردند. بسیاری از آفت کش ها  در برابر آفات بهداشت عمومی استفاده می شود، مانند سمپاشی ساس تخت خواب.

مسئولیت اصلی استاندارد EPA این است که اطمینان حاصل شود که سموم مورد استفاده در بهداشت عمومی هم موثر در برابر آفات می باشد و هم از نظر سلامتی خطر ساز نباشد.و بر روی برچسب این مواد کلیه اطلاعات تاثیر گذار آنها درج شده باشد. بررسی های EPA  در خصوص آفت کش های ثبت شده ،اطمینان می دهد، در صورت  استفاده با توجه به دستورات روی برچسب خطری از لحاظ سلامتی مصرف کنندگان را تهدید نمی کند. کلیه آفت کش های ثبت شده در لیست EPA جهت سمپاشی ساس تخت خواب در تست های آزمایشگاهی تاثیر و سلامت مواد تشکیل دهنده آنها تست شده است.

اهداف استاندارد EPA جهت بهبود کنترل و سمپاشی ساس تخت خواب عبارتند از:

  • اطلاع رسانی به متخصصین مدیریت کنترل آفات به آخرین اطلاعات در مورد ابزار موثر کنترل ساس و سموم و روش های مناسب جهت سمپاشی ساس تخت خواب.
  •  تشویق صنعت و محققان برای شناسایی ترکیبات جدید (و یا استفاده از ترکیبات موجود با شیوه جدید) جهت کنترل ساس تخت خواب، با در نظر گرفتن این مسئله که ساس های تخت خواب به مرور زمان به خیلی از مواد اثر بخشی که امروزه استفاده می شود خیلی سریع مقاومت کسب می کنند.
    آموزش عمومی مردم، و آموزش و اطلاع رسانی مقامات بهداشت عمومی در مورد زیست شناسی ساس تخت خواب و IPM، و اهمیت به برنامه ریزی  بلند مدت  کنترل ساس تخت خواب.

دیدگاه خود را به ما بگویید.