اثر بخشی سم ساس تختخواب

عوامل مؤثر بر کنترل ساس تخت خواب

EPA توصیه می کند حتما از سمومی که توسط برچسب اثر بخشی سم ساس تختخواب تایید شده استفاده شود.و دستور العمل درج شده در خصوص سمپاشی ساس تخت خواب به خوبی رعایت گردد .گر چه این داده ها ممکن است نشان می دهد که آفت کش ها می تواند ساس تخت خواب را بکشند، اما اثر  بخشی سم ساس تخت خواب به عوامل دیگر نیز بستگی دارد:

  •  میزان آلودگی
  •    کیفیت و پوشش کاربرد آفت کش،
  • هدف قرار دادن تمام مراحل زندگی،
  • میزان مقاومت جمعیت ساس  به آفت کش خاص و یا به کلاسی خاص از آفت کش ها

البته به یاد داشته باشیم که کنترل در همه شرایط و از بین بردن ساس های تخت خواب صبر و سعی و کوشش، زیادی را می طلبد به خصوص اگر شما خودتان می خواهید آن را بدون کمک از افراد متخصص انجام دهید. سموم ممکن است کار نکند و یا تاثیر مورد نظر شما را  برای این گروه از ساس ها نداشده باشد.

در کنترل ساس استفاده از تکنیک های IPM از جمله نظارت مداوم بر ریشکنی قطعی آن در محیط در طولانی مدت اهمیت زیادی را داراست
برنامه ریزی تنظیم مقررات اثر بخشی سم ساس تخت خواب
از آنجا که تعیین میزان اثر بخشی سم ساس تختخواب در کنترل ساس ها بسیار مهم است در اواخر سال 2011 ،  یک فرآیند سریع برای پیشرفت رهنمودها برای انجام مطالعات اثر بخشی زیر نظر EPA به طور خاص برای سنجش میزان اثر بخشی سم ساس تخت خواب آغاز شد.

با استفاده از این دستورالعمل های جدید  در مورد چگونگی  رسیدن یک محصول به بیشترین حد اثربخشی خود به تولید سموم موثر تر ساس تخت خواب نایل آمدیم.

یک دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  1. […] اطلاعات بیشتر در مورد اثربخشی سم ساس تخت خواب . […]

دیدگاه خود را به ما بگویید سم ساس تخت خواب - مقالات سمپاشی مقالات سمپاشی